Navazuje na internetové prezentace z předchozích ročníků, databáze 1, programování v .NET 1

2. ročník - 2 hodiny
3. ročník - 2 hodiny
4. ročník - 2 hodiny

3. ročník - 2 hodiny
4. ročník - 2 hodiny

3. ročník - 4 hodiny
4. ročník - 2 hodiny

1. ročník - 4 hodiny
2. ročník - 2 hodiny
3. ročník - 2 hodiny
4. ročník - 2 hodiny

3. ročník - 3 hodiny
4. ročník - 3 hodiny