Navazuje na předmět německý jazyk ze všech ročníků

4. ročník - 1 hodina


navazuje na Informační technologie ze všech ročníků

4. ročník - 2 hodiny


Navazuje na Anglický jazyk ze všech ročníků

4. ročník - 1 hodina

Navazuje na předmět německý jazyk ze všech ročníků

4. ročník - 1 hodina