1. ročník - 3 hodiny
2. ročník - 3 hodiny
3. ročník - 3 hodiny
4. ročník - 3 hodiny