3. ročník 3 hodiny
4. ročník 3 hodiny

  • historie databází
  • datové modelování
  • jazyk SQL
  • SQL server
  • uložené procedury, sekvence, triggery