1. ročník - 4 hodiny
2. ročník - 2 hodiny
3. ročník - 2 hodiny
4. ročník - 2 hodiny