ANGLICKÝ JAZYK: V přiloženém souboru najdete podrobnosti týkající se formy ústního zkoušení z anglického jazyka v lednu a v červnu.

hodnocení:

86% - 100%

výborný

69% - 85%

chvalitebný

51% - 68%

dobrý

33% - 50%

dostatečný

0% - 32%

nedostatečný

hodnocení pro český jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk, německý jazyk, konverzace, účetnictví:

88% - 100%

výborný

74% - 87%

chvalitebný

59% - 73%

dobrý

44% - 58%

dostatečný

0% - 43%

nedostatečný